Hoe stoppen we de opwarming van de aarde?


 
 

Oplossingen voor het broeikaseffect

Het versterkt broeikaseffect is door de mens veroorzaakt en zal niet door de natuur opgelost worden. De mens zal zelf een oplossing voor de opwarming van de aarde moeten bedenken. Eigenlijk is er maar één echte oplossing: het beperken van de uistoot van broeikasgassen zoals co2. De mens is echter sterk afhankelijk van fossiele brandstoffen, dus deze oplossing voor klimaatsverandering is niet eenvoudig.

Beperking van de uitstoot van broeikasgassen kan op verschillende manieren bereikt worden. Een van de mogelijke maatregelen is het gebruiken van alternatieve energie, zoals bijvoorbeeld kernenergie. Hier zitten echter weer andere nadelen aan. Greenpeace is een sterk tegenstander van nucleaire energie, omdat er grote gevaren voor het milieu aan zitten. Daarnaast ontstaat er nucleair (radioactief) afval, dat de mens voor duizenden jaren op zal moeten slaan. Er komt echter geen co2 vrij bij de opwekking van deze energie en is dus een oplossing voor het broeikaseffect. Maar de mens kan ook duurzame energie gebruiken. Dit ontstaat uit natuurlijke dingen zoals bijv. de wind en de zon. Hierbij onstaan helemaal geen schadelijke bijproducten. Maar het zal nog een tijd duren voordat deze vormen van energie opwekking zover zijn ontwikkeld dat fossiele brandstoffen overbodig zijn. Windenergie kan bijvoorbeeld alleen in windrijke gebieden worden opgewekt, niet midden in de stad.

Daarnaast moeten we de natuur meer ruimte geven. Bomen en planten zetten koolstofdioxide om in zuurstof. Veel mensen verzetten zich daarom tegen het kappen van bomen. Zij willen verdragen waarin staat dat voor elke gekapte boom er ook weer één geplant moet worden. Dagelijks worden echter hectares regenwoud gekapt.

Verder moeten we ook zuiniger met energie omgaan om er voor te zorgen dat er minder broeikasgassen in de atmosfeer komen. Dat kan bijvoorbeeld door spaarlampen te gebruiken. En door minder vaak de auto te gebruiken en minder te vliegen.

Een belangrijke voorwaarde om het broeikaseffect op te lossen is dat de bovengenoemde maatregelen op grote schaal worden toegepast. Daarom moeten regeringen gezamelijk meer maatregelen nemen. In 1997 was er in Kyoto een klimaatbijeenkomst waar veel industrielanden afspraken om de uitstoot van broeikasgassen te verminderen. Ze doen dat bijvoorbeeld door maximale uitstoot niveau's aan fabrieken op te leggen. De fabrieken kunnen dan minder fossiele brandstoffen gebruiken, en zullen alternatieve energie gaan gebruiken of overgaan tot efficienter produceren, zodat er minder energie nodig is. Meer over het verdrag van Kyoto kun je hier lezen.

Conclusie
Als we het versterkte broeikaseffect succesvol willen bestrijden moeten er nu maatregelen genomen worden. De uitstoot van CO2 bij de opwekking en verbruik van energie kan gemakkelijk worden verminderd. Maar het heeft alleen zin als het op grote schaal toegepast wordt. Het broeikaseffect bedreigt alle mensen op de wereld. Daarom moet er samen worden gekeken hoe het broeikaseffect het beste oplost kan worden. Dit zal gedaan moeten worden door minder engergie te gebruiken en alternatieve energie meer toe te passen.

Wat kun je zelf doen aan het broeikaseffect?
Op 7 juli 2007 was er een pop concert georganiseerd door Al Gore onder de naam Live Earth. De doelstelling hiervan is dat mensen zelf meehelpen het broeikaseffect op te lossen. Dit kan je volgens hun er zelf aan doen:

1. Eisen dat de regering zich binnen de komende 2 jaar aansluit bij een internationaal verdrag dat broeikasgassen verminderd met 90% in ontwikkelde landen en meer dan 50% wereldwijd. Dat is op tijd voor de volgende generatie om in een gezonde wereld te leven.

2. Persoonlijk actie ondernemen om de klimaat crisis op te lossen door je eigen verontreiniging via Co2 zo veel mogelijk te verminderen en de rest te compenseren (carbon offsetting). Zo draag je zelf helemaal niet bij aan de opwarming van de aarde.

3. Te strijden voor een verbod op de bouw van energiecentrales die niet de mogelijkheid hebben Co2 veilig op te vangen en op te slaan.

4. Te werken aan een dramatische verhoging van de energie efficiency van je huis, werkplaats, school, vereringing en van transport.

5. Te vechten voor wetten en beleid die het gebruik van duurzame energiebronnen uitbreiden en afhankelijkheid van olie en steenkool verminderen.

6. Nieuwe bomen te planten en om samen met anderen helpen bossen te beschermen.

7. Te kopen van ondernemingen en regeringsleiders te steunen, die meehelpen aan het oplossen van het broeikaseffect. 
 
 
  Berrens Web Design