Hoe stoppen we de opwarming van de aarde?


Google
 
 

Oorzaken van het versterkte broeikaseffect

Zoals je kunt lezen in de uitleg van het broeikaseffect, wordt er onderscheid gemaakt tussen het natuurlijk broeikaseffect en het versterkte broeikaseffect. Hier kun je meer lezen over de oorzaken van het versterkte broeikaseffect, oftewel de opwarming van de aarde die wordt veroorzaakt door de mens.

Het is misschien moeilijk te geloven dat mensen het klimaat kunnen veranderen. Maar de mens gebruikt zeer grote hoeveelheden fossiele brandstoffen. Fossiele brandstoffen zijn koolstofverbindingen die zijn ontstaan uit miljoenen jaren geleden vergane organismen, dus resten van plantaardig en dierlijk leven. Voorbeelden van deze brandstoffen zijn aardolie, aardgas, steenkool, bruinkool en turf. Sinds het begin van de industriŽle revolutie begon is het gebruik hiervan in razend tempo gegroeid.

De omschakeling van handmatig naar machinaal vervaardigde goederen begon ruim 200 jaar geleden. De uitvinding van de stoommachine zorgde ervoor dat er grootschalige industrie kwam. De welvaart groeide daardoor, maar de concentraties CO2 in de atmosfeer ook. Deze zijn sindsdien met 30% toegenomen. Het huidige verbruik van olie is dan ook 11 miljard liter per dag!

De groei van het gebruik van fossiele brandstoffen lijkt niet te stoppen. Ondanks alternatieve energie blijft de mens meer olie gebruiken. Het autogebruik is daar uiteraard een van de oorzaken van. Er zijn nu 800 miljoen auto's op de wereld, en tegen 2050 zullen dit er naar verwachting 3,25 miljard zijn! Op het plaatje hiernaast kun je zien wat de voorspellingen van het olieverbruik in de komende decennia is.

Aan de andere kant ontnemen we door ontbossing een voor de natuur gebruikelijke weg om kooldioxide op te nemen. Door ontbossing komt niet alleen meer kooldioxide vrij die in de bomen opgeslagen was, maar zijn er ook minder bomen die kooldioxide kunnen opnemen. Dus aan de ene kant zorgen we voor meer uitstoot van broeikasgassen, aan de andere kant geven we de natuur minder kans om het belangrijkste broeikasgas kooldioxide op te nemen.

De hoge welvaart die wij nu kennen en daarnaast de economische groei van ontwikkelingslanden als India en China zorgt er voor dat er steeds meer broeikasgassen worden uitgestoten. Dit heeft tot gevolg dat de aarde meer warmte vasthoudt en het klimaat verandert.

Niet alleen de hogere welvaart, maar ook de bevolkingsgroei is een grote oorzaak van het broeikaseffect. Meer mensen betekent meer vervuiling. Op het plaatje hieronder kun je zien hoe enorm hard de wereldbevolking is gegroeid en de komende jaren nog door zal doorgroeien.


grootste vervuilers
De uitstoot van koolstofdioxide door industriŽle processen is het grootst in Noord-Amerika, Europa en AziŽ. Noord-Amerika en Europa zijn sterk geÔndustrialiseerd, AziŽ is minder sterk geÔndustrialiseerd maar heeft een veel grotere bevolking. Zuid-Amerika, Afrika en OceaniŽ stoten relatief weinig CO2 uit via hun industrieŽn omwille van hun lagere industrialisatiegraad.

De uitstoot van koolstofdioxide of CO2 door landgebruik is het grootst in Zuid-Amerika. Dit komt door het hoge tempo van omzetting van regenwoud naar landbouwgrond. Bossen zijn enorme opslagplaatsen van koolstof. Bij verbranding wordt die koolstof omgezet naar CO2. De uitstoot van CO2 door landgebruik is in Europa zeer klein aangezien er hier nog weinig verandering in landgebruik is. Ook groeit de bevolking in Europa en Noord-Amerika relatief veel minder, waardoor de vraag naar nieuwe landbouwgronden minder groot is.

Op de wereldkaart hieronder staat per land de relatieve CO2-uitstoot aangegeven. Zoals je kunt zien is de uitstoot het grootst in de Verenigde Staten van Amerika en in China. Het zal echter niet lang meer duren voordat China Amerika inhaalt en daarmee dus de grootste veroorzaker van het broeikaseffect wordt. Verder is er een grote groei van Co2 emissies in BraziliŽ en IndonesiŽ, doordat daar veel regenwouden worden gekapt. Deze wereldkaart hieronder geeft geen inzicht in de CO2-uitstoot per hoofd. Indien men daar naar zou kijken, zou men zien dat vooral USA en Canada zware vervuilers zijn. Hoewel Europa en Noord-Amerika ongeveer even sterk geÔndustrialiseerd zijn springt Noord-Amerika veel minder efficiŽnt om met energie.


Kyoto
Het broeikaseffect moeten we gezamenlijk oplossen. Alleen als heel veel landen de uitstoot van broeikasgassen verminderen, kan het broeikaseffect verminderen. Daarom probeert men wereldwijd afspraken te maken over beperking van de uitstoot. In 1997 is de bekendste overeenkomst hierover afgesloten. Aangezien deze top in Kyoto plaatsvond, wordt dit het Kyoto-protocol genoemd.

In dit verdrag zijn duidelijke afspraken gemaakt over hoeveel de uitstoot van broeikasgassen moet verminderen. Sommige landen hebben dit protocol ondertekend, anderen niet. Het valt duidelijk op dat de olielanden, zoals Venezuela, Nigeria, Algerije en Midden oosten het verdrag niet ondertekend hebben. Deze landen denken enkel aan hun eigen belang en op korte termijn. ook de VS hebben het overeengekomen verdrag niet ondertekend. De president George W. Bush vreesde voor schade aan de Amerikaanse economie. Door het niet tekenen van de VS heeft AustraliŽ besloten niet te tekenen. In de VS proberen echter meerdere staten wel iets te doen om de uitstoot te verminderen. De Europese Unie, toen bestaande uit 15 landen, heeft het verdrag begin 2002 bekrachtigd. Het trad echter pas in werking op 16 februari 2005.

Met het verdrag zijn industrielanden overeengekomen om de uitstoot van broeikasgassen in 2008-2012 met gemiddeld 5% te verminderen ten opzichte van het niveau in 1990. De reductiepercentages verschillen van land tot land, afhankelijk van de economische kracht. Economisch zwakkere landen kregen lagere reductiepercentages. De VS moet 7% inboeten, Japan 6% en de Europese Unie 8%. De EU heeft vervolgens de emissiereducties per lidstaat bepaald, in overleg met die lidstaten. De percentages lopen ver uiteen: Luxemburg moet zijn uitstoot met 28% verminderen terwijl Portugal zijn uitstoot met 27% mag laten stijgen. Nederland moet 6% minder uitstoten, BelgiŽ 7,5%.

In het Kyoto-protocol werd vastgelegd dat de deelnemende landen ook een deel van hun reductie mogen omzetten in maatregelen in het buitenland, sommige milieugunstige maatregelen zijn daar goedkoper te realiseren dan in eigen land. Ook kunnen landen emissierechten (uitstootrechten) van andere landen kopen, om zo reductietekorten (en dus een overtreding van het verdrag) te vermijden. Het creŽren van bossen in eigen land kan men ook laten meetellen als reductie.

Van het begin af aan zijn wetenschappers al van mening dat de doelstelling van het verdrag onvoldoende is, en wordt er gesproken over het Post-Kyoto-protocol. De Verenigde Naties hebben een forum ingesteld, het IPCC, van internationale wetenschappers om de stand van de huidige wetenschap en de risico's inzake klimaatverandering te evalueren. In hun meest recente rapport hebben ze aangegeven dat ze er van overtuigd zijn dat de klimaatsverandering door menselijk handelen is ontstaan en dat er sneller actie moet komen om het tegen te gaan. Anders zullen de problemen niet te overzien zijn. 
 
 
  Berrens Web Design