Hoe stoppen we de opwarming van de aarde?


Google
 
 

Gevolgen van het broeikaseffect

Wetenschappers denken dat de gemiddelde temperatuur op aarde deze eeuw zal stijgen met 1,4 tot 6,4 graden Celcius. Zo’n snelle toename is de afgelopen 10.000 jaar niet voorgekomen. De grote marge in de voorspellingen komt doordat de klimaatmodellen niet perfect zijn en omdat er gerekend is met verschillende emissiescenario's. Het is tenslotte niet bekend welke hoeveelheid broeikasgassen in de toekomst uitgestoten zal gaan worden. De opwarming van de aarde zal op het land sneller gaan dan in de oceanen. Daarnaast zal de stijging het grootst zijn op hogere breedtegraden in de winter. Als het klimaat verandert, zal dat voor de mensen, dieren en planten grote gevolgen hebben.

Problemen door droogte
In ons land zullen veel mensen het fijn vinden als het wat warmer wordt. Het brengt echter aardig wat problemen met zich mee. Sommige gewassen groeien minder goed door een tekort aan water. De kans op mislukte oogsten neemt daardoor toe. Er zijn verschillende gewassen die slecht tegen hitte kunnen. Andere gewassen zullen juist meer kans hebben om te groeien in ons land. Zo is men laatst begonnen met het planten van olijfbomen in Nederland. Klimaatverandering gaat dus gepaard met verschuiving van klimaatzones. Sommige planten en dieren kunnen zich hieraan niet snel genoeg aanpassen en worden met uitsterven bedreigd. Daarnaast neemt de kans op bosbranden toe. Met name in Portugal en Spanje heeft men daar de laatste jaren veel meer last van gekregen. Ook zullen woestijngebieden groter worden.

Problemen door water
Een belangrijk gevolg van het broeikaseffect is de stijging van de zeespiegel. Dit komt doordat water uitzet als het warmer wordt. Daarnaast wordt de stijging veroorzaakt door het smelten van gletsjers en poolijs. Gletsjers zijn grote platen ijs op het land. In de Alpen is duidelijk te zien dat de gletsjers smelten. Het smeltwater gaat via rivieren naar zee. De oceanen worden dus groter. Over de hele wereld genomen is de zee in de afgelopen 100 jaar 10 tot 15 centimeter gestegen. Voorspellingen over de komende 100 jaar verschillen sterk, maar liggen tussen de 30 en de 90 centimeter extra. Hierdoor kan zout zeewater op plekken komen waar het schade aan planten en dieren veroorzaakt. Ook kan het problemen geven voor het drinkwater in kustgebieden. Daarnaast maakt het hoge water de kust kwetsbaarder voor overstromingen. Het gaat miljarden euro's kosten om de kusten met bijvoorbeeld dijken te versterken.

Ook in de oceanen zelf levert het broeikaseffect problemen op. Diverse diersoorten en ook koraal komt in de problemen doordat zeewater te warm wordt. En doordat de polen kleiner worden, wordt het leefgebied van diersoorten zoals ijsberen en pinguÔns kleiner.

Door het broeikaseffect valt er op bepaalde plaatsen meer neerslag en neemt ook de neerslagintensiteit toe. Dit is vooral het geval in sommige landen van West-Europa: Nederland, BelgiŽ, Engeland, Duitsland en Polen. De toename van de neerslag hangt samen met het warmer wordende klimaat. Een warmere atmosfeer kan meer vocht bevatten en een hogere temperatuur leidt dan ook tot meer neerslag (ongeveer 3% meer neerslag per graad warmer). Sommige mensen denken ook dat het aantal orkanen toeneemt door het broeikaseffect. Dit is echter nog niet bewezen.

Volksgezondheid
Klimaatverandering is zeker van invloed op de gezondheid van de mensen. Vooral oudere mensen kunnen slecht tegen hitte. Naar schatting sterven er alleen in Europa nu al tienduizenden mensen per jaar extra door de hitte (door uitdroging). Ook kunnen ziektes zoals malaria voorkomen in gebieden waar dat nu niet het geval is. Vooral in arme landen is het broeikaseffect een groot probleem voor de volksgezondheid. Zij hebben geen geld om water uit andere gebieden te halen, waardoor de tekorten aan drinkwater verder toenemen en het nog moeilijker wordt om voedsel te verbouwen.


 
 
 
  Berrens Web Design