Hoe stoppen we de opwarming van de aarde?


Google
 
 

Kunstmatige bomen: Een groene oplossing?

Het versterkt broeikaseffect ontstaat doordat er veel koolstof in de lucht komt, door het gebruik van fossiele brandstoffen door de mensen. De koolstof weer uit de lucht halen zou daarom een manier zijn om ons te beschermen tegen de gevolgen van het broeikaseffect. Uiteraard hebben geleerden hier over nagedacht. Een van hen heeft het idee om de koolstof uit de lucht halen door middel van kunstmatige bomen. Kunnen deze ongebruikelijke machines ons werkelijk helpen en de opwarming van de aarde stoppen?

In 2006 werd meer dan 29 miljard ton koolstofdioxide de atmosfeer ingepompt. Tachtig procent van de energievoorziening in de wereld was dan ook gebaseert op fossiele brandstoffen.

Een professor uit New York denkt echter een manier te hebben gevonden om het huidige bovenmatige gebruik van fossiele brandstoffen aan te pakken. Hij heeft een synthetische boom ontworpen, een machine die de functie van natuurlijke bomen nabootst. Via bladeren waar lucht overheen stoomt, wil hij koolstofdioxide (Co2) uit de lucht trekken. Vervolgens zou de co2 die op deze wijze uit de atmosfeer verwijderd wordt, diep onder de grond opgeslagen kunnen worden. Hier zou het voor goed op een veilige manier kunnen blijven.

Wat de professor met dit idee wil bereiken, is slechts de wereld wat meer tijd geven om alternatieve energiebronnen te gaan gebruiken. Het zal tenslotte nog een lange tijd duren voordat de mens enkel koolstof vrijen energiebronnen zal gebruiken.

Hoe werkt de kuntsmatige boom?
Net zoals een echte boom, zou de uitvinding van de professor een stam (pilaar) hebben en takken (buizen) met een soort bladeren. Bij een echte boom moeten de bladeren wijd bersprijd zijn, om zoveel mogelijk zon te zien. Op die manier kan fotosynthese plaats vinden. In tegenstelling tot een echte boom, kunne de bladeren van de kunstmatige boom strakker ingepakt worden. Dat is de reden waarom een kunstmatige boom veel meer Co2 kan verzamelen dan een natuurlijke boom.

De koolstof dioxide kan uit de lucht worden getrokken door een oplossing van natriumhydroxyde. Lucht moet hier door heen worden geblazen. Wanneer Co2 in contact met natriumhydroxyde komt, wordt het geabsorbeerd en wat overblijft is een vloeibare oplossing van natrium carbonaat. Die vloeistof wil de professor wegpompen via buizen, en vervolgens kan het bewerkt worden voor definitieve opslag van de co2. Bij echte planten en bomen wordt de geabsorbeerde Co2 als koolstof opgeslagen in de weefsels.

Om op de genoemde manier een schonere lucht te krijgen, zullen er duizenden kunstmatige bomen moeten komen. Volgens schattingen van de professor, zou elke kunstmatige boom 90,000 ton koolstofdioxide per jaar uit de lucht kunnen halen. Dit staat gelijk aan de emissies van 20,000 auto's.

Maar zelfs als het machine inderdaad zo goed zou werken, kan de Co2 inderdaad voor altijd worden opgeslagen?

Koolstof opslaan
Technologieen die momenteel worden gebruikt voor het boren voor olie, kunnen heel diep graven. Er kunnen kanalen diep onder de zee worden geboord worden van wel duizenden meters diep. Het koolstofdioxidegas zou dan in de zeebedding kunnen worden ingespoten. Omringende poreuze rotsen zouden hierbij worden doordrongen. Bij deze diepte en de lage temperatuur is de dichtheid van de kooldioxide groter dan van het water. Daardoor wordt het opgesloten. Het kan dus niet in de zee terecht komen en zal daar daardoor voor miljoenen jaren kunnen blijven.

Al met al komt er toch heel wat kijken bij het voorstel van deze professor, zeker om het op grote schaal toe te passen. De hoop blijft daarom toch dat er koolstof-vrije energiebronnen gevonden zullen worden, zodat de genoemde verregaande technologische acties niet nodig zijn. 
 
 
  Berrens Web Design